fbpx

แบบฟอร์มธุรกิจ

แบบฟอร์มธุรกิจ เป็นสิ่งพิมพ์ที่นิยมใช้กันองค์กรธุรกิจ และหน่วยงานต่าง ๆ เช่น ใบเสร็จรับเงิน, ใบกำกับภาษี รูปแบบที่นิยมใช้กันเป็นส่วนใหญ่คือ แบบฟอร์มชนิดต่อเนื่องแบบสำเนาในตัว หรือที่เรียกติดปากโดยทั่วไปว่า กระดาษเคมีต่อเนื่อง นอกจากแบบฟอร์มชนิดต่อเนื่อง เรายังผลิตแบบฟอร์มอีกหลากหลายรูปแบบ เช่น ซองจดหมายพร้อมลายพราง (security pattern) ที่นิยมใช้สำหรับ สลิปเงินเดือน, สลิปรหัสบัตรเอทีเอ็ม หรือแบบฟอร์มแบบเล่ม เป็นต้น