fbpx

เกี่ยวกับเรา

บริษัท โพส แอนด์ ปรินต์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2563 เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสิ่งพิมพ์แบบฟอร์มทางธุรกิจและแบบฟอร์มสำเร็จรูปประเภทต่างๆ เช่น แบบฟอร์มต่อเนื่อง ฉลาก ม้วนกระดาษสำหรับใช้บันทึกรายการสินค้า ซึ่งมีทุกขนาดและความยาว มีทั้งแบบไม่มีพิมพ์และ
สามารถสั่งพิมพ์ตามความต้องการของลูกค้า

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริษัทฯ เป็นผู้นำในการผลิตกระดาษม้วน (Thermal Roll) ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย ครอบคลุมบริการในทุกตลาด ตอบสนองลูกค้าในหลายกลุ่มอุตสาหกรรมทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น ใบแจ้งหนี้และใบเสร็จค่านํ้าประปาและไฟฟ้า, ไปรษณีย์ไทย, ร้านสะดวกซื้อ, ตั๋ว
เครื่องบินและโรงภาพยนตร์, สลิปปั้มน้ำมัน, สลิปธนาคารฯ, สลิปเอทีเอ็ม, บัตรคิว, สลิปห้างสรรพสินค้าและร้านค้าเกือบทุกประเภท ด้วยการคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูง จากอุตสหกรรมผู้ผลิตกระดาษชั้นนำของโลก ที่ได้รับความน่าเชื่อถือ เช่น Oji, Mitsubishi, Hansol, Fasson เท่านั้น

https://www.facebook.com/posandprint.com