fbpx

Bond Roll

แสดงทั้งหมด 3 ผลลัพท์


กระดาษปอนด์ 100g. แผ่นใหญ่ ราคาถูก ราคาโรงงาน พร้อมวิธีใช้งาน

หลายคนอาจจะคุ้นหูกับ กระดาษปอนด์ (woodfree, uncoated paper, bond) ซึ่งเป็นที่นิยมกว้างขวาง เพราะใช้งานได้หลากหลายประเภท

ความพิเศษของกระดาษปอนด์ก็คือการทำมาจากกระดาษที่ผ่านการฟอกขาวและอาจมีส่วนผสมของเศษผ้า เช่นผ้าฝ้าย และมีเยื่อไม้หรือไฟเบอร์ที่สั้นกว่า ทำให้ปกติแล้วจะมีสัมผัสที่ไม่เรียบเนียนนัก มีความขรุขระเล็กน้อยแต่ก็ทำให้กระดาษปอนด์นั้นมีความนุ่มกว่ากระดาษอื่นๆ รวมไปถึงทำกระดาษนั้นมีความแน่น

ทำความรู้จักกระดาษปอนด์

สำหรับคนทั่วไปอาจคุ้นเคยกับการเรียก “กระดาษร้อยปอนด์”  ซึ่งเป็นภาพที่ติดตากับกระดาษปอนด์ที่ด้านหนึ่งจะมีผิวขรุขระมาก มักใช้วาดรูป หรือระบายสี ซึ่งกระดาษชนิดนี้เป็นกระดาษปอนด์ที่มีน้ำหนัก 200 gsm ขึ้นไป แต่กระดาษปอนด์สำหรับการพิมพ์งานหรือนำมาใช้พิมพ์ใบเสร็จนั้นคือกระดาษสีขาว ที่เราซื้อมาพิมพ์งานกันเป็นปกติ ซึ่งถือเป็นกระดาษปอนด์เช่นกัน แต่มีน้ำหนักน้อยกว่าโดยมักจะอยู่ที่ 50 – 100 gsm

ที่มาของชื่อ กระดาษปอนด์ นั้นเพราะเมื่อก่อนกระดาษชนิดนี้ได้ถูกนำไปทำเป็นพันธบัตรรัฐบาล (Government bonds) ทำให้เรียกติดปากว่า Bond Paper หรือ กระดาษปอนด์นั่นเอง ส่วนในภาษาราชการของไทยจะเรียกกันว่ากระดาษพิมพ์เขียน

ปัจจุบันกระดาษปอนด์ถูกนำไปใช้กับการพิมพ์กระดาษหัวจดหมาย ซอง กระดาษพิมพ์เอกสารในสำนักงาน กระดาษสำหรับงานวาดเขียนด้วยปากกาหรือดินสอสี นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับงานที่ต้องการความสวยงามปานกลาง เช่น นิตยสาร ,แค็ตตาล็อก ,โบรชัวร์ เป็นต้น (ใช้ได้กับเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท,เครื่องพิมพ์เลเซอร์,เครื่องพิมพ์ระบบดิจิตอล,เครื่องพิมพ์ระบบออฟเซ็ต)

คุณสมบัติทั่วไปของกระดาษปอนด์

 • มีส่วนผสมของเส้นใยฝ้ายทำให้สัมผัสไม่เรียบ แต่นุ่ม
 • ดูดซึมน้ำหมึกได้ดี หมึกไม่ซึม
 • คงทน เก็บได้นาน เหมาะกับการใช้เป็นหลักฐานสำคัญ

กระดาษปอนด์ใช้ทำอะไรได้บ้าง

 • หนังสือสัญญา
 • โปรชัวร์ แผ่นพับ
 • ใช้พิมพ์เอกสารทั่วไป เช่น Resume รายงานการประชุม หนังสือราชการ
 • บัตรเชิญ การ์ดเชิญ
 • นามบัตร
 • แบบฟอร์มสำหรับกรอก
 • ใช้สำหรับวาดรูปสำหรับสีหลากหลายประเภท เช่น สีน้ำ สีอะคลิลิก สีไม้ ฯลฯ

ประเภทของกระดาษปอนด์มีอะไรบ้าง

1. ชนิดผลิตจากเยื่อฝ้าย (Cotton-containing Paper Pulp)

กระดาษปอนด์ชนิดผลิตจากเยื่อฝ้ายนั้นจะผลิตจากเส้นใยฝ้าย โดยเส้นใยเหล่านี้จะมาจากโรงงานทอผ้า ซึ่งจะมีเศษเส้นใยฝ้ายเหลือทิ้ง ส่วนผสมของเส้นใยจะอยู่ที่ 25% ไปจนถึง 100% แต่หากขาดเหลือก็จะมีการเติมเส้นใยไม้เข้าไป

2. ชนิดผลิตจากเคมีภัณฑ์ไม้ (Chemical Woodpaste)

กระดาษส่วนใหญ่นั้นจะสร้างจากเยื่อไม้ โดยเป็นเยื่อไม้จากต้นสนหรือต้นไม้ที่มีการผลัดใบ โดยจะมีการนำเยื่อไม้นั้นมาผสมกับอัลคาไลน์โซเดียมซัลไฟด์ นอกจากนี้ก็จะมีการใช้สารเคมีโซเดียมซัลไฟด์เป็นตัวช่วยในการเอาวัตถุไม่พึงประสงค์ออก เช่น ลิกนิน รวมไปถึงเซลลูโลสที่จะถูกชะล้างออกไปจากกระบวนการทำกระดาษ

กระดาษปอนด์มีความหนาเท่าไหร่ แต่ละแกรมเหมาะใช้ทำอะไร?

กระดาษปอนด์นั้นมีหลากหลายความหนาให้เลือก โดยในการเลือกสีกระดาษปอนด์จะมีหน่วยวัดเป็น แกรม หรือ gsm ที่มาจากคำว่า gram per square meter ซึ่งหมายถึงน้ำหนักของกระดาษชนิดนั้นๆ ที่มีพื้นที่ 1 ตารางเมตร เช่น กระดาษปอนด์ 80 แกรม คือ กระดาษปอนด์ ที่มีขนาด 1 ตารางเมตร เมื่อนำไปชั่ง จะได้น้ำหนัก 80 กรัม

สำหรับกระดาษปอนด์นั้น แต่ละความหนาก็มีเหมาะกับงานพิมพ์ประเภทที่แตกต่างกันได้แก่

 • กระดาษปอนด์หนา  50 – 60 แกรม เหมาะสำหรับทำสมุดบันทึก, ใบเสร็จรับเงิน, สมุดรายงาน
 • กระดาษปอนด์หนา 70 – 80 แกรม เหมาะสำหรับทำแบบฟอร์ม, เอกสารสำนักงาน, ใบแจ้งหนี้, ใบปลิว
 • กระดาษปอนด์หนา 100 – 120 แกรม เหมาะสำหรับทำหน้าปก, กระดาษหัวจดหมาย, งานประดิษฐ์อื่น ๆ, ถุงกระดาษปอนด์
 • กระดาษปอนด์หนา 200 แกรมขึ้นไป เหมาะสำหรับงานวาดภาพ ลงสี

กระดาษปอนด์สำหรับพิมพ์ใบเสร็จ

เพราะกระดาษปอนด์นั้นเหมาะกับงานพิมพ์หลากหลายแบบ ทำให้ถูกหยิบมาใช้เป็นกระดาษสำหรับพิมพ์ใบเสร็จด้วยเช่นกัน โดยกระดาษปอนด์ที่นำมาใช้พิมพ์ใบเสร็จนั้นเหมาะกับเครื่องพิมพ์ประเภท Dot Matrix ที่ต้องมีผ้าหมึกในการพิมพ์และใช้หัวพิมพ์ซึ่งเป็นลักษณะแบบหัวเข็มจุดหมึกลงบนกระดาษ โดยเครื่องพิมพ์ชนิดนี้จะสร้างจุดจนเกิดเป็นตัวอักษรหรือรูปภาพ หากใครที่มองหากระดาษพิมพ์ใบเสร็จที่คงทน ราคาไม่แพง กระดาษปอนด์อาจเป็นคำตอบของคุณ เพราะกระดาษปอนด์พิมพ์ใบเสร็จนั้นมีข้อดีอยู่หลายประการคือ

 • มีความคงทนเพราะใช้ หมึก สี หรือดินสอในการทำให้เกิดภาพ
 • สามารถเก็บได้นานภาพและสีคงทนตามคุณภาพของหมึกหรือสิ่งพิมพ์
 • เมื่อพิมพ์สิ่งพิมพ์ลงบนกระดาษแล้วหมึกไม่ซึมทะลุไปด้านหลัง
 • มีราคาไม่สูง ช่วยลดต้นทุนในการทำธุรกิจ

แต่ในขณะเดียวกันก็มีข้อควรระวังนั่นก็คือ

 • ไม่ควรเก็บไว้ในที่มีความร้อนและที่ชื้น
 • มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการซื้อหมึกพิมพ์

เลือกซื้อกระดาษปอนด์กับ POS&PRINT

POS&PRINT เป็นผู้นำด้านการผลิตกระดาษม้วนด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย โดยคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูง จากอุตสหกรรมผู้ผลิตกระดาษชั้นนำของโลกที่ได้รับความน่าเชื่อถือ เช่น Oji, Mitsubishi, Hansol, Fasson เท่านั้น ทำให้ผลิตภัณฑ์ของ POS&PRINTคุณภาพสูง ไว้ใจได้ ด้วยราคาโรงงาน ที่นี่มีกระดาษปอนด์ให้เลือกด้วยกัน 3 ขนาด ได้แก่

สรุป

กระดาษปอนด์นั้นเรียกได้ว่าเป็นกระดาษที่สามารถใช้งานได้หลากหลายประเภท เหมาะกับงานหลากหลายรูปแบบ ทำให้กระดาษชนิดนี้เป็นที่นิยมอย่างกว้างขวาง และถูกใช้กันอยู่เสมอ ตั้งแต่การเป็นกระดาษพิมพ์เอกสารในสำนักงาน ไปจนถึงการทำแคตตาล็อก หรือแม้แต่พิมพ์ใบเสร็จ

ความหลากหลายของกระดาษปอนด์นี้ทำให้เหมาะกับประเภทธุรกิจหลากหลายแบบ เพราะทั้งคงทน เก็บได้นาน และที่สำคัญคือมีราคาไม่สูง ที่ช่วยลดต้นทุนในการทำธุรกิจ ซึ่งหากใช้ให้เหมาะกับประเภทงานก็จะยิ่งคุ้มค่าขึ้นไปอีก

สำหรับใครที่ยังลังเลและไม่แน่ใจกับการเลือกประเภทกระดาษให้เหมาะกับการใช้งาน POS&Print ผู้นำในการผลิตกระดาษม้วนด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยพร้อมเป็นที่ปรึกษาให้กับคุณ ด้วยความเชี่ยวชาญด้านกระดาษและสิ่งพิมพ์แบบฟอร์มทางธุรกิจ และให้ความสำคัญกับคุณภาพสินค้าที่คัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูง จากอุตสาหกรรมผู้ผลิตกระดาษชั้นนำของโลก ที่นี่จึงพร้อมตอบโจทย์เรื่องกระดาษปอนด์ และกระดาษหลากหลายประเภทที่คุณมองหา ในคุณภาพระดับดีเยี่ยม ในราคาโรงงาน