fbpx

Carbonless Roll

แสดง %d รายการ


กระดาษ เคมี คืออะไร ใช้งานยังไง ราคาเท่าไร

เวลาธุรกิจหรือร้านค้าจะออกใบเสร็จ ใบกำกับภาษี หรือต้องทำหนังสือที่เป็นธุรกรรม บางทีต้องทำเอกสารเป็น 2 ชุด เป็นเก็บเอาไว้สำหรับอ้างอิง ให้ทั้งลูกค้าและร้านเก็บไว้ ซึ่งหากจะหนังสือ 2 ชุด อาจเป็นเรื่องที่เสียเวลา อีกทั้งยังไม่มีอะไรยืนยันได้ว่า เป็นเอกสารจริงที่ทำขึ้น จึงมีการใช้นวัตกรรมการ “ก๊อบปี้” เอกสารขึ้น ด้วยสิ่งที่เรียกว่า “กระดาษก๊อบปี้” หรือ “กระดาษเคมี” ที่มีทั้งแบบที่ใช้เขียนและนำเข้าเครื่องปริ้นได้ และได้เอกสารชุดเดียวกัน 2 ชุด 

และรู้หรือไม่ว่า เอกสารที่ทำด้วยเอกสารก๊อบปี้สามารถใช้ยืนยันว่าเอกสารต้นทางกับชุดสำเนาเป็นของจริง จึงมีความสำคัญในการใช้เป็นหลักฐาน ทำให้ร้านและสำนักงานจำเป็นต้องใช้กระดาษก๊อบปี้หรือกระดาษเคมี 

กระดาษเคมี คืออะไร

กระดาษเคมี จริง ๆ แล้วมีอีกชื่อเรียก คือ “กระดาษคาร์บอน” (Carbonless copy paper) เป็นกระดาษที่ใช้สำหรับทำเอกสารสำเนา โดยเมื่อรองกระดาษชนิดนี้ไว้ใต้กระดาษที่เราใช้เขียนหรือพิมพ์เอกสารตัวจริง บนกระดาษเคมีจะปรากฏตัวอักษรหรือรูปที่เหมือนกับเอกสารตัวจริงขึ้น เป็นหมึกสีดำ

กระดาษเคมีหรือ “กระดาษก๊อบปี้” เป็นกระดาษที่เคลือบสารเคมีชนิดพิเศษที่เมื่อมีแรงกดลงบนเนื้อกระดาษจะทำให้เกิดกระบวนการของ “ไมโครแคปซูล” ที่เคลือบอยู่มีการแผ่นขยายและแตกออกจนสัมผัสกับสีที่เคลือบอยู่บนกระดาษอีกชั้นทำให้เกิดรอยสำเนาที่เหมือนกับน้ำหมึกขึ้น 

ในปัจจุบัน กระดาษเคมีมีทั้งที่ใช้สำหรับรองเขียนเอกสารทั่วไป ใบเสร็จ และยังมีแบบที่ผลิตขึ้นมาติดกับกระดาษใบเสร็จหรือกระดาษใบเสร็จต่อเนื่องสำหรับใส่เครื่องพิมพ์ทั่วไปและเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ ที่เรามักเห็นตามร้านค้าหรือห้างสรรพสินค้า ทำให้พิมพ์เอกสารทั้งตัวจริงและเอกสารสำเนาได้รวดเร็ว รายละเอียดครบและแม่นยำ เป็นระเบียบ

กระดาษเคมีใช้ทำอะไรบ้าง

กระดาษเคมีหรือกระดาษก๊อบปี้มักจะใช้ทั้งในร้านค้า ห้างสรรพสินค้า และสำนักงานต่าง ๆ ที่ต้องการออกหนังสือและทำสำเนาเก็บไว้เป็นหลักฐาน ยกตัวอย่างเอกสารที่มักใช้กระดาษเคมีในการพิมพ์ เช่น 

 • ใบเสร็จรับเงิน 
 • ใบส่งสินค้า
 • ใบแจ้งหนี้ 
 • ใบกำกับภาษี
 • กระดาษแบบฟอร์ม
 • หนังสือสัญญาต่าง ๆ 

ทำไมถึงต้องใช้กระดาษเคมีก๊อบปี้ มีประโยชน์อะไรบ้าง 

กระดาษเคมีสำหรับก๊อบปี้มีข้อดีหลายอย่างกับการทำธุรกรรม จึงมักใช้กันอย่างแพร่หลายทั้งในร้านค้าและสำนักงานต่าง ๆ 

 • สามารถปริ้นเอกสารได้ถูกต้อง เพราะกระดาษเคมีจะช่วยคัดลอกข้อความและเนื้อหาบนหนังสือฉบับจริงได้แบบอัตโนมัติ เมื่อใช้กระดาษชนิดที่แนบกระดาษเคมีไว้อีกชั้น พิมพ์เอกสารครั้งเดียวได้ทั้งเอกสารจริงและสำเนา
 • สามารถลดความผิดพลาดในการพิมพ์เอกสารที่ต้องใช้เครื่องถ่ายเอกสาร ที่เป็นระบบ Manual คนต้องจับกระดาษวางเอง ตั้งค่าเอง จึงมีโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด (Human Error) ได้ เช่น เอกสารสำเนาเอียง 
 • เอกสารที่ผ่านการพิมพ์ด้วยกระดาษเคมี สามารถนำไปอ้างอิงได้ตามกฎหมาย ยกตัวอย่างเช่น การพิมพ์เอกสารหนังสือรับรองเงินเดือน ใบกำกับภาษี ใบวางบิล ใบเสร็จรับเงิน 

การใช้กระดาษก๊อบปี้หรือกระดาษเคมี ช่วยให้การทำธุรกรรมและเอกสารต่าง ๆ สะดวก ขึ้น ยกตัวอย่างเช่น การทำใบกำกับภาษีหรือใบเสร็จ ที่ร้านจำเป็นต้องให้เอกสารจริงกับลูกค้า และร้านหรือบริษัทก็จำเป็นต้องเก็บเอกสารสำเนาไว้สำหรับเป็นหลักฐานตรวจสอบภาษี ซึ่งเอกสารสำเนาจากกระดาษเคมีก็สามารถใช้อ้างอิงได้จริงตามกฎหมาย 

อธิบายองค์ประกอบของกระดาษเคมีที่น่ารู้

กระดาษเคมีหรือกระดาษคาร์บอนจะประกอบไปด้วยชั้นกระดาษ 3 ชั้นด้วยกัน โดยแต่ละชั้นจะเคลือบสารเคมีที่เรียกว่า “ไมโครแคปซูล (micro-encapsulated dye or ink)” ได้แก่ 

 • กระดาษชั้นบนสุด (Top Sheet) เป็นกระดาษชั้นบนสุดที่เคลือบด้วยสีย้อมไมโครแคปซูลไว้ด้านหลังของกระดาษติดกับกระดาษชั้นกลาง เรียกว่า CB (Coated Back)
 • กระดาษชั้นกลาง (Middle Sheet) กระดาษชั้นกลางจะเคลือบไมโครแคปซูลไว้ทั้งสองด้าน เรียกว่า CFB (Coated Front & Back)
 • กระดาษชั้นชั้นล่าง (Bottom Sheet) กระดาษชั้นล่างสุดซึ่งจะเคลือบไมโครแคปซูลไว้เฉพาะด้านบนที่ติดกับกระดาษชั้นกลาง เรียกว่า CF (Coated Front)

เมื่อมีแรงกดหรือแรงสัมผัสบนกระดาษชั้นบน ทั้งจากหัวเข็มเครื่องพิมพ์หรือปากกา แรงกดจะทำให้ไมโครแคปซูลแตกตัวและปล่อยเม็ดสีที่บรรจุอยู่ภายในออกมาต่อเนื่องกันจนทำให้เกิดรอยเป้นตัวอักษรหรือรูปภาพขึ้นบนกระดาษเคมี 

กระดาษเคมีเกิดรอยก๊อบปี้ได้อย่างไร? 

หลักการทำงานของกระดาษก๊อบปี้หรือกระดาษเคมี เกิดจากการที่กระดาษเคลือบสารเคมีที่เรียกว่า “ไมโครแคปซูล” ซึ่งบรรจุสีหรือหมึกไว้ข้างใน เมื่อเราใช้ปากกาเขียนลงบนกระดาษที่มีกระดาษเคมีอยู่อีกชั้น แรงกดจากปากกาก็จะทำให้ไมโครแคปซูลบนกระดาษแตกตัวและปล่อยเม็ดสีออกมาทำให้เกิดรอยที่กระดาษต้นฉบับที่เราเขียน 

สำหรับกระดาษก๊อบปี้แบบพิมพ์หรือกระดาษเคมีต่อเนื่องที่ใช้พิมพ์ใบเสร็จ ก็ใช้หลักการเดียวกัน คือ ใช้พิมพ์กับเครื่องพิมพ์ที่มีหัวเข็มแบบ Dot Matrix เมื่อหัวเข็มของเครื่องพิมพ์กดลงบนกระดาษต้นฉบับ แรงจากหัวเข็มก็จะกดลงบนกระดาษเคมีอีกชั้นจึงทำให้เกิดเป็นรอยขึ้น

กระดาษเคมีใช้งานอย่างไร? ใช้กับเครื่องปริ้นแบบไหน?

กระดาษเคมีจริง ๆ แล้วจะแบ่งออกเป็น 2 ชนิด และมีวิธีการใช้งานที่แตกต่างกัน

 1. กระดาษเคมีสำหรับเขียน หรือกระดาษก๊อบปี้ เป็นกระดาษใบเสร็จเคมีที่มักเห็นตามร้านค้าใช้มาเขียนบิลใบเสร็จให้กับเรา ซึ่งมีกระดาษอีกชั้นเป็นกระดาษเคมีที่เกิดรอยขึ้น โดยร้านค้าจะเก็บส่วนสำเนาไว้ และใบเสร็จจริงให้ลูกค้า ทั้งนี้ หลายร้านมักสั่งพิมพ์ใบเสร็จแบบเขียนที่เปลี่ยนหัวกระดาษให้เป็นข้อมูลของร้านโดยเฉพาะ เช่น ชื่อร้าน เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
 2. กระดาษใบเสร็จเคมี หรือ กระดาษเคมีต่อเนื่อง ใช้กับเครื่องปริ้มแบบ Dot Matrix ที่ต้องเติมผ้าหมึกสำหรับพิมพ์ มักจะเห็นตามห้างสรรพสินค้าใหญ่ ๆ หรือในสำนักงาน เช่น สรรพากร กรมที่ดิน หรือหน่วยงานรัฐ เป็นเครื่องพิมพ์ธรรมดาหรือเครื่องพิมพ์ใบเสร็จโดยเฉพาะ ซึ่งสามารถพิมพ์กระดาษเคมีพร้อมกันได้

กระดาษใบเสร็จเคมี ใบเสร็จที่ทำสำเนาในตัวได้

โดยทั่วไปแล้ว กระดาษที่ใช้พิมพ์ใบเสร็จจะมีอยู่ 2 ชนิด ได้แก่ 1) กระดาษร้อน หรือกระดาษเทอร์มอล และ 2) กระดาษเคมีหรือกระดาษก๊อบปี้ 

กระดาษร้อนจะเหมาะสำหรับร้านค้าหรือห้างขายปลีกที่ต้องออกใบเสร็จอย่างรวดเร็ว โดยกระดาษร้อนจะพิมพ์ได้รวดเร็วกว่า เพราะใช้ความร้อนในการพิมพ์ (Thermal Printer) ส่วนกระดาษเคมีจะเหมาะสำหรับพิมพ์ใบเสร็จหรือเอกสารที่ต้องการเก็บสำเนา และใช้กับเครื่องพิมพ์แบบหัวเข็ม (Dot Matrix Printer) ที่ต้องใช้ผ้าหมึกในการพิมพ์

กระดาษเคมีราคาเท่าไหร่

สรุป 

กระดาษเคมี หรือที่คุ้นเคยเรียกกันใน 2 ชื่อ คือ “กระดาษก๊อบปี้” และ “กระดาษคาร์บอน” เป็นกระดาษที่ใช้ทำเอกสารสำเนาในตัว ไม่ว่าจะเป็นใบเสร็จ ใบกำกับภาษี ใบแจ้งหนี้ แบบฟอร์ม หรือหนังสือต่าง ๆ ที่ต้องการสำเนาไว้สำหรับเป็นหลักฐาน ช่วยทำให้การทำเอกสารและการคัดลอกเอกสารสะดวก ทำได้รวดเร็ว และสามารถเก็บรายละเอียดของเอกสารต้นฉบับได้ครบถ้วน 

หากต้องการสั่งซื้อกระดาษเคมีคุณภาพดีหรือกระดาษใบเสร็จ ดูสินค้าทั้งหมดจาก POS&PRINT ได้ที่นี่